Апарат за отстранување на влакна со ласер со диоди